Privacy Policy

Wanneer je op de website van Nody Studio actief bent of contact met Nody Studio opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Nody Studio gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houd zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Nody Studio, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Nody Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacyverklaring te accepteren.

Contactgegevens:
www.nody.nl
KVK-nummer: 62758446
Franc 17, 8253EL Dronten
info@nody.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Nody Studio kan persoonsgegevens verwerken wanneer je de website www.nody.nl bezoekt, je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
- Voor- & achternaam
- E-mailadres
- Adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bedrijfsnaam en BTW-id (indien van toepassing)

Wettelijke grondslag van verwerking

Nody Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nody Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor administratieve doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nody Studio deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens

Nody Studio neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nody Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nody.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .